Låna pengar för att starta bolag?

En av de första frågorna man måste ta ställning till när man ska starta ett eget företag är vilken bolagsform man ska välja. De tre vanligaste är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

En enskild firma är den enklaste bolagsformen, eftersom det enda som krävs för att starta bolaget (på pappret) är att man registrerar sig för F-skatt. I en enskild firma skiljer man inte på företaget och privatpersonen – dessa är samma juridiska person. Ägaren för företaget är således fullt skyldig även för bolagets skulder och ingångna avtal. Även om denna bolagsform är vanligast när företaget består av en enda näringsidkare är det fullt möjligt att ha anställda även med enskild firma – man ska inte låta namnet lura en.

Ett handelsbolag är, till skillnad från den enskilda firman, en egen juridisk person, och består av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. Bolagsmännen kan antingen vara privatpersoner eller andra företag. Bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets åtaganden och skulder, men också solidariskt ansvariga, vilket betyder att man delar skulderna mellan sig.

Den bolagsform som de flesta tänker på först är aktiebolag. En av fördelarna med ett aktiebolag är att delägarna inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Delägarna är i detta fall detsamma som aktieägarna. Något man måste tänka på om man funderar på att starta just ett aktiebolag är dock att det kräver ett större startkapital än de andra bolagsformerna, eftersom man måste ha en så kallad kapitalinsats. Denna ska fungera som försäkring för företagets eventuella skulder, eftersom delägarna själva inte betalar skulderna med sin privata ekonomi. Det handlar närmare bestämt 50 000 kronor i kapitalinsats. Om man ändå känner att aktiebolag är rätt bolagsform, och man vill satsa på sitt nya företag, kan man låna pengar till startkapitalet hos bland annat Freedom Finance.

Även om man istället startar en enskild firma eller ett handelsbolag, som inte kräver någon kapitalinsats, kan man dock komma att behöva låna pengar för att starta upp sin verksamhet. Det är mycket som måste ordnas när man startar ett nytt bolag, som att köpa in ett lager om man ska ha en butik, ordna lokal för verksamheten, anställa eventuell personal och marknadsföra sitt företag. Detta trots att man initialt kommer att ha mycket liten eller ingen inkomst. Har man inte en ekonomisk buffert sparad är man därför hänvisad till att låna pengar för att kunna starta sitt bolag, men om man tror på sin idé och får igång verksamheten kommer man i längden att kunna betala tillbaka lånet och så småningom även kunna leva på sitt eget företag – vilket är drömmen för många.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash