Är du soloföretagare? Satsa på egen firma!

För dig som är ”soloföretagare”; det vill säga ensam i din kommande affärsverksamhet, är förmodligen egen firma det smidigaste alternativet. Det egentliga namnet för denna typ av bolagsform är Enskild näringslivsidkare och syftar till att du som fysisk person ensam ansvarar samt driver en verksamhet. I den ekonomiska världen innebär detta att du och ditt företag tar samma risker eftersom det inte finns någon skiljelinje mellan dig som person och verksamheten. Sitter du på skulder i företaget är det med andra ord din egen privata ekonomi som ska betala dessa.

Har du kapital?

Oavsett du är säker på att din affärsidé kommer att gå runt från första stund eller inte är det viktigt att du tar fram ekonomiska kalkyler baserade på en realistisk verksamhetstakt. Har du tillräckligt med kapital för att täcka uppstartens fasta- och rörliga kostnader? Rätt finansiering i inledningen är otroligt viktigt. Har du inte tillräckligt med pengar i egen ficka kan du med fördel ta hjälp av fakturino.se som genom att jämföra olika aktörers upplägg kan ge dig den mest optimala affärsfinansieringen. På så vis kan du hålla eventuella lånekostnader på en rimlig nivå, vilket är gynnsamt för din nystartade firma.

Skattemässiga fördelar

När du driver egen firma i Sverige är du skyldig att bokföra och du ska redovisa verksamhetens siffror en gång varje kalenderår. Dina intäkter i firman deklareras som bilagor i den privata deklaration som lämnas in under försommaren. Du betalar in skatt på den vinst du gjort i firman och detta sker månadsvis med ett fast belopp (den kan dock ändras under årets gång), vilket sedan stäms av i samband med den nämnda deklarationen. Hur mycket du betalar månadsvis beräknas utifrån den summa du själv har angett som inkomst av din verksamhet i F-skatteansökan. Denna ska göras innan du startar firman för att säkerställa att du hinner bli godkänd för F-skatt i tid. Du kan dessutom registrera ditt företag för momsdeklaration (vid försäljning av varor eller tjänster) och om du har någon anställd även om arbetsgivare.

Bokföra själv eller inte?

Svensk bokföringslag kräver inte att du som enskild näringsidkare har en auktoriserad revisor som sköter din ekonomi (bokföring samt redovisning). Det är dock alltid en stor fördel att ha någon form av ekonomisk rådgivare löpande vid din sida under räkenskapsåret. Du har måhända den ekonomiska kunskapen som krävs för att bokföra ditt företags siffror, men skatter och andra relevanta områden är lika viktiga att ha full kontroll över. Sen krävs även en hel del arbete när det kommer till bokföring, vilket innebär att andra delar i verksamheten får vänta. Låter du istället någon annan sköta den administrativa biten kan du fokusera på att hitta kunder och optimera firmans tillväxt!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash