Att anställa personal

När ens företag börjar växa så mycket att man känner att man måste tacka nej till ett stort antal uppdrag för att arbetsbelastningen är för hög, kan det vara tid att tänka på att utöka sin verksamhet genom att anställa personal. Det är en stor investering att anställa personal, och det ökar den administrativa bördan i företaget, varför man bör tänka över beslutet noga innan man gör slag i saken. Om det innebär att man kan utöka både sin omsättning och sin vinst är det dock sannolikt värt det.

workplace-953162_960_720Det första man måste göra för att få anställa personal är att registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Efter att man har anställt personal måste man sedan månatligen skicka in en redovisning av de löner och förmåner som betalats ut, den inkomstskatt som har dragits av samt de arbetsgivaravgifter som betalats.

När den administrativa delen av att anställa personal är avklarad kommer det kanske svåraste: att rekrytera. Särskilt när man har ett litet företag med bara en eller fåtal anställda är personligheten hos kandidaterna lika viktig som deras kompetens, om inte viktigare. Det spelar ju ingen roll hur bra någon är på att utföra arbetet om de inte kan komma överens med sin chef eller sina kolleger.

Om man anställer fler än en person kan ett bra sätt att bryta isen och skapa en känsla av gemenskap initialt vara att ta med den nya personalen på en teambuildingaktivitet. Man kan då också ta tillfället i akt att skapa gemensamma profilkläder för företaget, som personalen kan bära både under teambuildingen och senare. Det bidrar också till att skapa en känsla av sammanhållning. Du kan enkelt beställa kläder med tryck på Medtryck.com, så att din personal kan få en hel uppsättning profilkläder med företagets logga.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash