Problem med kassalikviditet? Titta hit!

Driver du ett företag som periodvis lider av kassalikviditet? Det behöver inte alltid betyda att verksamheten som sådan inte är lönsam. Många gånger kan det handla om toppar och dalar i försäljningsvolym eller ordervolym. Vissa branscher är mer säsongskänsliga än andra, vilket innebär att kassaflödet snabbt kan tappa rytm.

Här kommer några praktiska och effektfulla tips för dig som vill behöver en lösning för att återskapa balans i företagets likviditet.

Många kostnader på kort tid

När kostnaderna blir för många på för kort tid är det lätt hänt att företag hamnar på efterkälken med betalningarna. Din leverantör kan till exempel ta ut dröjsmålsränta , vilket kan göra den ursprungliga fakturan ännu större. Företagets betalningsförmåga på kort sikt, det vill säga likviditeten, försämras och skapar obalans i verksamheten. Detta drabbar lätt nystartade företag som inte hunnit med att få fart på lagerrotationen. Nya varor måste köpas in för att kunna säkra försäljning och intäkter. Finns inget stort startkapital kan det bli tuffa tider i starten när många fakturor hamnar på hög samtidigt som lagret inte hunnit växa. För att snabbt komma på fötter behövs i den här typen av situationen en snabb ekonomisk lösning. Det är svårt att bli beviljad ett traditionellt banklån när verksamheten ännu inte hunnit visa tydliga vinstresultat.

Betalningsvillkor A och O

För att inte komma i obalans när det gäller räkningar som ska betalas gäller det att ha 100% koll på företagets kortsiktiga utgifter. Se till att din budget baseras utifrån datum och tidpunkter då fasta kostnader, men även rörliga kostnader ska betalas varje månad. Ofta är det mycket som ska betalas i början av månaden, vilket snabbt kan leda till att pengarna tar slut för tidigt på månaden. Planering är A och O för att skapa goda förutsättningar till en stabil kassatillväxt samt betalningsförmåga. Se till att förhandla fram gynnsamma betalningsvillkor med leverantörer, både när det gäller ordrar och vanliga räkningar. Försök att inte få de tuffaste utgifterna samlade för tätt inpå varandra. Det kanske till exempel skulle bli lättare om du betalade vissa räkningar för en längre period än allt för ofta.

Ibland lämnar leverantörer rabatt om du betalar dina varor på kort tid. Det är lätt att lockas av erbjudandet, men var noga med att räkna på hur pass värt det faktiskt är för företagets ekonomi. En rabatt på 5% är i längden inte särskilt mycket utan en betalningstid på 60 eller 90 dagar kan vara mer värt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash