Att välja bolagsform

När man startar ett företag är en av de första sakerna man måste ta ställning till vilken bolagsform man ska välja för sitt företag. Det finns tre huvudsakliga bolagsformer, som alla har sina fördelar och nackdelar.

En populär bolagsform är till exempel aktiebolag. För att starta ett aktiebolag måste man ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, vilket kan vara ett stort hinder att överkomma för att komma igång med verksamheten. Å andra sidan innebär detta aktiekapital en ekonomisk säkerhet för bolagets ägare, eftersom deras personliga ansvar för företagets skulder normalt är begränsat till aktiekapitalet.

En annan vanlig bolagsform är enskild näringsverksamhet. När man driver en enskild firma gör man ingen skillnad mellan ens egen ekonomi och företagets – juridiskt är man samma person. Fördelen med detta är att man inte behöver något aktiekapital för att starta företaget, men nackdelen är att man blir personligen skyldig för företagets skulder. Det gäller därför att vara ansvarstagande i alla beslut man fattar gällande både sin egen och företagets ekonomi, och till exempel alltid jämföra villkor innan man tar ett snabblån. Bolagsformen enskild näringsverksamhet passar bäst för den som planerar att starta ett företag på egen hand.

Är man däremot två eller fler som ska starta ett bolag tillsammans, men inte vill eller kan samla ihop till startkapitalet för ett aktiebolag, kan ett handelsbolag vara ett alternativ. I ett handelsbolag är man liksom i en enskild firma personligen ansvarig för bolagets skulder, men detta ansvar delas lika på delägarna i firman.

Vilken bolagsform som passar bäst beror med andra ord på hur ens egen situation ser ut, och vilka ekonomiska risker man är villig att ta. Det finns även andra skillnader mellan bolagsformerna än de grundläggande som tagits upp här, varför det är viktigt att läsa på ordentligt innan man bestämmer sig. Då kommer man att ha bättre förutsättningar för att driva ett framgångsrikt bolag.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash