Bokföring

Har du ett aktiebolag, ett handelsbolag eller ekonomisk förening är du också bokföringsskyldig. Detsamma gäller om du har enskild näringsverksamhet. Bokföringen är ett sätt att följa upp verksamheten både för dig själv och för till exempel skatteverket. Även om du anlitar någon annan för att sköta din bokföring är det alltid du som är ansvarig för att det blir rätt.

Allt som rör ekonomin i företaget, så som skulder, tillgångar, inkomster och utgifter, ska bokföras. De handlingar du skriver för att redovisa detta kallas verifikationer. En vanlig verifikation är fakturan. Enligt bokföringslagen ska en faktura innehålla vissa uppgifter:

  • Datum
  • Kund
  • Affärshändelse
  • Specifikation
  • Belopp

Bokföringen ska ske löpande. När ett räkenskapsår är slut gör du ett bokslut, det vill säga en sammanställning av räkenskaperna.

A check register is your personal record of your checking account, helps you stay on top of transactions in your account, identify mistakes, catch identity theft and avoid bounced checks.

Två metoder

Du kan använda dig av faktureringsmetoden eller kontantmetoden i din bokföring.

  • Faktureringsmetoden innebär att du bokför varje faktura vid två tillfällen, det vill säga när den utfärdas av leverantören eller tas emot av kunden samt när den betalas.
  • Kontantmetoden innebär att du kan vänta med bokföring av en affärshändelse tills betalning sker. Du bokför alltså varje faktura en gång.

Kontantmetoden används av mindre företag och föreningar där nettoomsättningen inte övergår 3 miljoner kronor. Faktureringsmetoden används av större företag.

Huvudbok och grundbok

  • I en huvudbok ordnar du ditt företags alla affärshändelser utifrån konton. Det ska gå att avläsa varje kontos händelser samt saldo. Huvudboken är en översikt över ditt företags alla konton och händelser under en bestämd tid.
  • I en grundbok presenterar du ditt företags affärshändelser i datumordning. Enligt svensk bokföringslag ska du ha både en huvudbok och en grundbok.

Fakturaköp

När ditt företag expanderar kan det hända att du får likviditetsproblem, det vill säga pengarna kommer inte in tillräckligt fort för att företaget ska kunna öka produktionen. För att lösa problemet kan du låna pengar av banken eller använda dig av fakturaköp.

Fakturaköp är en tjänst som erbjuds av finansbolag och banker. Du säljer eller belånar då dina fakturor för att få större kapital att röra dig med. Du behöver inte vänta in fakturornas förfallodag utan kan få dina pengar redan samma dag eller dagen efter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash