Marknadsföring

Marknadsföring är allt det ett företag gör för att sälja sin produkt. Marknadsföring innefattar således faktorer som val av produkt, inriktning Handshake of a mature manager with a happy young couple at office. Businessmen handshake during meeting signing agreement. Happy man shaking hands whit his finacial advisor.på viss målgrupp, reklam och information samt prissättning. Syftet med marknadsföring är att skapa ett behov hos mottagaren, det vill säga kunden, eller i de fall det handlar om icke vinstdrivande organisationer sprida information om organisationens service.

Ett flertal faktorer påverkar marknadsföringsstrategierna. Några av dessa faktorer är följande:

  • Föreskrivande: Handlar om lagar och föreskrifter, till exempel vilka eventuella hinder som kan finnas för import av en viss produkt eller råvara som behövs för tillverkning av en viss vara.
  • Ekonomiska: Inflation, samhällsekonomisk tillväxt, lågkonjunktur och inkomstnivå, samt hur dessa faktorer förändras, har betydelse för marknadsföringens utformning och omvärdering.
  • Sociala: Vad människor tror, tycker och tänker samt hur de lever formar deras behov. När behov förändras påverkas marknadsföringsstrategierna så att de kan möta nya behov.
  • Konkurrens: Många konkurrerande företag samt tillkommande konkurrenter leder ofta till större variation inom marknadsföring, positionering och varumärken.

Ett företag är, för sin överlevnad, beroende av att få sålt sina produkter eller sina tjänster och därmed också av de personer som vill och kan köpa det som erbjuds. Framgångsrik marknadsföring innebär en möjlighet för företaget att nå sin kundkrets och en möjlighet för kunderna att tillfredsställa sina behov.

För att få till en framgångsrik marknadsföring finns det ett antal frågor att ställa:

  • Vilken information vill du att kunderna ska få? Lyft fram det som gör din produkt unik, hitta skillnader mellan din produkt och konkurrenternas.
  • Vilken målgrupp riktar du dig till? Föreställ dig den person som ska köpa din produkt, försök förstå hur hen tänker.
  • Hur ska du nå ut med din information? När du förstår din målgrupp vet du också vilket sätt som är bäst att nå ut på.
  • När vill du nå ut med informationen? Är tiden rätt just nu?

Marknadsföring i ett kort perspektiv är förmåga att skapa uppmärksamhet, väcka behov och sälja. Marknadsföring i ett långt perspektiv handlar om en ökad lönsamhet för företaget. Detta uppnås genom att förtroende byggs upp i relationerna till kunder, leverantörer och distributörer.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash